Trening for godt voksne

I en artikkel i Sunnhetsbladet 05/2022 skriver en av Skoglis ansatte om hvordan man kommer i gang med trening  uansett form, og selv om alderen måtte begynne å gjøre seg gjeldende. På denne siden finner du instruksjoner som effektivt viser deg øvelser og tøyninger du kan sette i gang med!

CARF akkredidert for 3 nye år

Da har vi fått rapporten fra CARF. Resultatet er 3 nye år som CARF akkreditert institusjon. 3 år, er det maksimale man kan få, så vi er godt fornøyde. Bekreftelsesbrevet kan lastes ned her. Bildet er av direktøren (til hø.), og de tre granskerne som var på Skogli i juni.

Besøk av RKR

Skogli hadde 21. juni besøk av Julia Mbalilaki fra Regional kompetansesenter for Rehabilitering (RKR). Hun intervjuet tre fysioterapeuter som har vært med på å implementere Intensiv Gangtrening på Skogli (FIRST-prosjektet). Skogli har brukt KTA-modellen (knowledgetranslation) og jobber systematisk med å identifisere barrierer og fasilitatorer. Vi har stor tro på at intensiv gangtrening er en effektiv… Les mer »

CARF survey 2022

Da er CARF granskningen for 2022 ferdig. Så får vi vente i spenning i 6-8 uker på endelig resultat.

CARF survey

Det blir CARF survey (granskning) på Skogli 13 – 15. juni 2022. I praksis betyr dette at det kommer 3 personer fra CARF og gransker oss i 3 dager. Det vil ikke gå ut over behandlingstibudet disse 3 dagene. Mer om CARF finner dere her.

Ny info side

Vi har laget en ny side, hvor vi gir informasjon om våre (bygge) planer fremover; Planer fremover

Poster på fysioterapikongressen

Skogli representert med poster på fysioterapikongressen sist uke; Some significant differences identified in “usual  care” for post stroke gait rehabilitation in Norway.  På bilde vises Simen Lundberg som er fysioterapeut på Kysthospitalet, samt vår egen fysioterapeut Pia Krøll. Posteren kan dere laste ned her.

Skoglifondet

I desember 2021 vedtok styret for Skogli Helse- og Rehabiliteringssenyter å etablere et Skoglifond. Fondet skal gi økonomisk støtte til skoler, menigheter, lag og/eller organisasjoner som bidrar til formidling av  helseforebyggende arbeid i tråd med Skoglis ideologi (en eller flere av de 8 helsenøkler). Fondsmidlene skal fortrinnsvis brukes til støtte av konkrete tiltak. Det gis… Les mer »