Hvem kan søke

Vi har flere avtaler, og dermed forskjellige brukergrupper. Mer om våre avtaler finner du her.

Avtalen for «Rehabilitering av somatiske lidelser er våre behandlingskategorier er:

A – Brudd og slitasjeskader i skjelettet
B – Reumatologiske sykdommer
D – CFS/ME
F – Hjerneslag
H – Hjertesykdommer
J – Kroniske muskel- og bløtdelssmerter
O – Komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering (herunder lymfødem)
R – Rehabilitering med arbeid som mål

Skogli har god kapasitet til å ta imot ikke-selvhjulpne, men det er viktig at søknaden gir et realistisk inntrykk av behovet for pleie eller annen hjelp. Noen ganger kan det være nødvendig å innhente supplerende opplysninger om funksjonsevne via spørreskjema eller hjemmesykepleien før søknaden vurderes. Vår avtale med Helse Sør-Øst er landsdekkende, som betyr at man kan søke til Skogli uansett hvor i Norge man bor.