Rehabilitering med arbeid som mål

For hvem: For deg som er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt og trenger hjelp til å styrke funksjonsevnen i forhold til jobb. Tilbudet er uavhengig av diagnose.

Gruppe/individuelt: Gruppebasert program med individuell oppfølging.

Lengde på oppholdet: 3 uker

Hva vi tilbyr: I starten av oppholdet får du en kontaktperson, som vi kaller rehabiliteringskoordinator.
I løpet av de to første dagene blir du undersøkt av lege og fysioterapeut, samt har
en kartleggingssamtale med rehabiliteringskoordinator. Ut fra dine mål og ressurser, vil det i etterkant av disse samtalene bli laget en rehabiliteringsplan for oppholdet.
Aktiviteter og undervisning vil foregå i grupper, og veiledningssamtaler med koordinator foregår
individuelt. Fysisk aktivitet blir individuelt tilpasset.
Skogli oppretter kontakt/dialog med din arbeidsplass og NAV ved behov.
Din situasjon, ønsker og mål er vårt utgangspunkt for å legge til rette for et vellykket rehabiliteringsopphold. Selv om du har begrensinger i hverdagen, legges det vekt på at du skal bli trygg på å være i fysisk aktivitet og oppleve påfyll. For å få optimalt utbytte av oppholdet er det fokus på å innarbeide gode rutiner som du kan videreføre hjemme. Vi ønsker at du på forhånd tenker gjennom hvordan pårørende eventuelt bør involveres under oppholdet på Skogli. Vår erfaring er at det er nyttig for pårørende å bli informert om prosessen du er i.
Under oppholdet vil fagteamet i samarbeid med deg og evt. arbeidsgiver/NAV utarbeide en plan for arbeidsdeltakelse.