Revmatologiske sykdommer

For hvem: For personer med revmatiske sykdommer.  Tilbudet gjelder for voksne over 18 år.

Lengde på oppholdet: 3 uker

Hva vi tilbyr: Ved ankomsten her vil du få utdelt en mappe med informasjon, timeplan og avtaler. Du deltar på et felles informasjonsmøte samme kveld som ankomstdag. Onsdagen er det et velkomstmøte for de nye som har tilhørighet i rødt team
Du vil få time med rehabiliteringskoordinator (RK), som vil fungere som din hovedkontakt under oppholdet. Koordinatoren vil samordne aktuelle tiltak og holde regelmessig kontakt med deg under oppholdet. Du vil få avtale med en fysioterapeut som vil følge deg gjennom oppholdet. Fysioterapeuten vil sammen med deg sette sammen et opplegg og program du kan ha utbytte av, følge deg opp med individuelle konsultasjoner og gi veiledning. Du får konsultasjon med lege eller revmatolog ved ankomst og utskriving. Er det behov for å møte legen utenom dette avklares det.
Vi har undervisninger om ulike relevante temaer; fysioterapi og revmatisme, medisiner og revmatisme, aktivitetsregulering og utmattelse og kosthold og revmatisme, og samtalegrupper.
Du har også mulighet til delta på felles bassengtrening og treningsgrupper. Videre er det åpne undervisninger og tematimer som du kan være med på.
Dine behov, ønsker og mål er vårt utgangspunkt for å legge til rette for et vellykket rehabiliteringsopphold. Vi arbeider tverrfaglig. Det legges vekt på at du skal bli trygg på å være i fysisk aktivitet, og kunne gi deg selv påfyll selv om du opplever noen begrensninger med din helsesituasjon. Vi jobber for at opplegget og erfaringene du gjør deg her, er noe som kan videreføres din hjemmesituasjon.
Her har du alle tilbudene ”under samme tak”, og du har en mulighet til å komme i gang med noe som kan bli bra for deg på sikt for din helse og livskvalitet.

Vi er innstilt på å gjøre vårt beste for å støtte deg i din rehabiliteringsprosess og ønsker deg et godt opphold.