Forskning og utvikling

Gjennom de siste årene har vi dels gjort egne prosjekt og dels samarbeidet med andre instanser om å gjennomføre prosjekter.

Vi gjennomfører også kontinuerlig databearbeiding som en del av vår kvalitetssikring og forbedringsarbeid. Nedenfor finnes noe av dette kvalitetsarbeidet i enkle fremstillinger.

Ønsker du mer informasjon eller kontakt med Skogli sitt utvalg for Kvalitet og Fagutvikling, kontakt vår KoFU leder Anders Orpana.

Hvorfor og hvordan?
Et dokument som gir svar på dette finner dere her.. (in English)

Resultater fra brukergrupper:
Årsoversiktene er oppdatert 9. februar 2024, og gjelder til og med 2023.

 

Brukergruppe Fullstendig oversikt Lettlest versjon
Kroniske smerter – gruppebasert tilbud PDF PDF
Kroniske smerter – individuelt tilbud PDF PDF
Revmatisme, artrose o.l. PDF PDF
Postoperative PDF PDF
Arbeidsrettet rehabilitering PDF PDF
Hjerneslag PDF PDF
Hjerte PDF PDF
Utmattelse – CFS/ME PDF PDF
Lymfødem PDF PDF
Komplekse sammensatte lidelser PDF PDF
Long Covid PDF PDF
Poliklinisk behandling; arbeidsrettet behandling for personer med angst og depresjon. PDF
Livsstyrketrening PDF

Pasienter fra Lillehammer kommune
(utskrivningsklare pasienter)

PDF

Pågående prosjekter:

FIRST prosjektet –  høyintensiv gangtrening etter hjerneslag

Focused Intensive Repetitive Step Training (FIRST) prosjektet støtter implementering av bedre måling av gangfunksjon, bedre biomekanisk analyse og høyere intensitet i gangtreningen innen hjerneskaderehabilitering i Norge.
Skogli har vært med i dette prosjektet siden 2019, og det forventes å være ferdig i løpet av 2023.
Mer om prosjektet her.

FARBART
Prosjektets fulle navn er “Facilitators, Barriers, and Knowledge Translation Interventions to Successfully Implement High-Intensity Gait Training”, og er et forskningsprosjekt i forlengelsen av implementeringsprosjektet FIRST.
Mer om prosjektet her.

 

Vitenskapelige artikler som Skogli har vært en del av:

Work Ability in the Year after Rehabilitation—Results from the RehabNytte Cohort

Artikkelen finer dere her: https://www.mdpi.com/2077-0383/12/23/7391

Kan lastes ned som PDF fil her.

 

 

Prosjekter – finansiert av omstillingsmidler fra Helsedirektoratet:

SkoVEKT – ACT basert behandling av overvekt – prosjekt for metodeutprøving.
Dette prosjekt gjennomføres med midler fra Helsedirektoratet. Prosjektet er ferdig og sluttrapporten finnes her.
Kort beskrivelse av prosjektet finner dere her.

SkoKomp2 – Tverrfaglig, KAT-basert behandling i grupper ved langvarige smertetilstander; videreutvikling, implementering og kvalitetssikring.
Dette prosjekt gjennomføres med midler fra Helsedirektoratet. Prosjektet er ferdig og sluttrapporten finnes her.
Kort beskrivelse av prosjektet finner dere her.

SkoKomp – Behandling av brukere med komplekse smertetilstander.
Resultatene fra dette prosjektet er nå ferdig. Du kan laste ned en kort referat fra prosjektet her.

 

Artikler skrevet av ansatte på Skogli.

Poster som vi har laget opp gjennom tiden.

 

Gjennomførte prosjekter i regi av Skogli:

SkoBal – Effekt av et Skogli opphold på eldre personer med nedsatt balanse.
Dette prosjektet er nå ferdig og ble publisert som en fag artikkel i Fysioterapeuten 9/15. Du kan laste ned artikkelen her.

SkoVEKT – ACT basert behandling av overvekt – prosjekt for metodeutprøving.
Dette prosjekt gjennomføres med midler fra Helsedirektoratet. Prosjektet er ferdig og sluttrapporten finnes her.
Kort beskrivelse av prosjektet finner dere her.

SkoKomp – Behandling av brukere med komplekse smertetilstander.
Resultatene fra dette prosjektet er nå ferdig. Du kan laste ned en kort referat fra prosjektet her.

Generell oppfølging av alle våre brukere
Vi har flere abstrakt som sier noe om effekten av et Skogli opphold, med oppfølgimg 3 måneder etter avsluttet opphold.
Generell oppfølging av alle våre brukere – abstrakt finner du her.
Brukere med revmatiske diagnoser – abstrakt finner du her.
Brukere med muskelplager/smerter – abstrakt finner du her.
Brukere med overvektsproblemer – abstrakt finner du her.

 

SkoTub – Skoglis tilbud til utbrendte
I dette prosjektet så vi på effekten av et opphold på Skogli – tilrettelagt for personer med diagnosen «utbrendt».
Abstraktet finner du her. Ønsker du mer informasjon om prosjektet kontakt prosjektleder Ida Korsvold.

SkoLe – Skogli og livsstilsendringer
Dette prosjekter ble gjennoomført i 2004 – 2005. Her så vi på generelle livsstilsendringer hos brukerne våre. Vi fulgte opp 250 personer med spørreskjema 6 og 12 mnd. etter et opphold på Skogli.
Abstraktet finner du her. Ønsker du mer informasjon om prosjektet kontakt prosjektleder Alf Magne Foss.

SkoFi – Skoglis tilbud til Fibromyalgipasienter.
6 og 12 måneders oppfølging av 47 pasienter med diagnosen fibromyalgi. Gruppene fikk 2 forskjellige intervensjoner, basert på lik ”grunnpakke”. Så på generell effekt på begge grupper, samt forskjell mellom gruppene. Hovedparameter i studien var VRS, FIQ og fysisk aktivitetsnivå.
Artikkelen ble publisert i «Fibromyalgibladet» den 15. juni 2010. Den kan lastes ned her.

 

Artikler som er publiserte av andre, men med bruk av Skoglis fasiliteter, personal og/eller brukere:

The efficacy of rehabilitation for patients with rheumatoid arthritis: comparison between a 4-week rehabilitation programme in a warm and a cold climate Scandinavian Journal of Rheumatology 2009, Vol. 38, No. 1, Pages 28-37

Y. A. Staalesen Strumse‌1†, B-Y. Nordvåg‌2, J. K. Stanghelle‌3, M. Røisland‌4, A. Winther‌5, P-A. Pajunen‌4, T. Garen‌4 and B. Flatø‌6
1Section of Treatment Abroad, Department of Rheumatology, Rikshospitalet-Radiumhospitalet Medical Centre, Sunnaas Rehabilitation Hospital and Faculty of Medicine, University of Oslo
2-Skogli Rehabilitation Centre, Lillehammer
3-Sunnaas Rehabilitation Hospital and Faculty of Medicine, University of Oslo
4-Section of Treatment Abroad, Department of Rheumatology, Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Medical Centre, Oslo
5-Department of Physiotherapy, University Hospital of North Norway, Tromsø
6-Department of Rheumatology, Rikshospitalet-Radiumhospitalet Medical Centre, Oslo, Norway
†-Correspondence: Y. A. Staalesen Strumse, Section of Treatment Abroad, Department of Rheumatology, Rikshospitalet-Radiumhospitalet Medical Centre, 0027 Oslo, Norway

Abstraktet finnes her.