Ledige stillinger

Ledige stillinger Bassengvakt Vi har ledig fast stilling som bassengvakt. Arbeidstid mandager kl. 1530-1700, med mulighet for tilkallingsvakter i tillegg til den faste stillingen. Sommervikar – sykepleieavdelingen Vi har ledige sommervikariat ved vår sykepleieavdeling. Supert for studenter innen pleie- og omsorgsyrker.          

Avtalen med Helse Sør-Øst er sagt opp

Denne uken fikk vi beskjed om at Helse Sør-Øst sier opp avtalen de har med Skogli (og de andre private rehabiliteringsinstitusjonene i regionen). Det betyr at avtalen vi har i dag, fortsetter ut 2025. Fra og med januar 2026 vil det være ny avtale som gjelder. Hvilken avtale det blir, vil en anbudsrunde bestemme. Når… Les mer »

Bassenget – enda en oppdatering

Som nevnt tidligere, har styret for Skogli helse- og rehabiliteringssenter AS diskutert saken 12. september og 3. desember. Styret vedtok følgende på styremøtet 3. desember: Saken utsettes til etter neste anbudsrunde med Helse Sør-Øst er ferdig. Det betyr at det ikke blir noen endringer de neste par årene, og at Skogli kommer til å drifte… Les mer »

Bassengsaken – en oppdatering

Takk til alle som svarte på undersøkelsen vi la ut vedr. bassenget. Nesten 500 personer som svarte, og vi fikk 263 kommentarer. Alle kommentarene er videreformidlet til styret. Nederst i dette innlegget ser dere en tabell som viser at stort sett alle svarte at Skogli bør fortsette med å ha varmtvannsbasseng. Hva blir veien videre?… Les mer »

Si din mening om Skoglis basseng

Takk til alle dere 489 som svarte. Undersøkelsen er nå avsluttet.   Som flere vet, vurderer Skogli å bygge nytt basseng. I denne vurderingen ligger det også at vi ikke fortsetter med å ha varmtvannsbasseng. Vi ønsker tilbakemeldinger fra alle dere som bruker bassenget, vurderer å bruke bassenget, tidligere pasienter, nåværende pasienter, eller andre som… Les mer »

Gave

Etter ønske fra flere pasienter, har vi opprettet en gavekonto for de som ønsker å gi en pengegave til Skogli. Alle gaver som kommer inn vil gå til de ansatte i en eller annen form, og det vil være Skoglis arbeidsmiljøutvalg som bestemmer hva pengene skal brukes til. Du kan gi gaver på to måter:… Les mer »

Hva skjer med Skoglis varmtvannsbasseng?

For å unngå rykter og unødvendige bekymringer sender vi ut litt ekstra informasjon vedr. varmtvannsbassenget på Skogli: Bassenget er gammel og slitt, og vi har prosjektert for nytt basseng. Nytt basseng vil koste ca. 43 mill. Rehabilitering av eksisterende basseng, koster et par millioner mer. Saken blir diskutert på styremøte 6. juni. Om styret vedtar… Les mer »

Hotellopphold avvikles

Fra og med februar 2023, har vi bestemt å avvikle tilbudet om hotellopphold. Vi gjør denne endringen, da vi ønsker tydelig å fremstå som et sted som driver med rehabilitering og ikke som et hotell. Det er fortsatt muligheter å komme til Skogli som selvbetalende, men da som selvbetalende rehabiliteringsopphold, eller et re-opphold (som da… Les mer »