Artikkel – Skogliansatt som medforfatter

FARBART Prosjektets fulle navn er “Facilitators, Barriers, and Knowledge Translation Interventions to Successfully Implement High-Intensity Gait Training”. Første artikkel fra dette prosjektet er nå publisert, og en av våre kollegaer (Pia) er medforfatter. Artikkelen kan leses på PubMed, eller lastes ned her. Prosjektet er et samarbeid mellom RKR, Indre Østfold kommune, Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter… Les mer »

Skigard

«Ein skigard kan`kje vara evig, veit du». Det vet vi også, men synes nå uansett at det ble fint rundt gapahuken når vi fikk satt opp en skigard der.

Hvordan kontakte oss

IKKE send medisinske opplysninger til noen av våre e-post adresse. Vi ønsker ikke at dere sender personsensitiv informasjon på e-post. Henvendelser som inneholder personsensitiv data (spørsmål om epikriser, klagesaker o.l.), skal sendes via Digipost (søk opp Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS – Pasienthenvendelser – Skogli). Alternativt via posten (papirformat) til adressen nedenfor: Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS v/Direktør Alf… Les mer »

Ekspertbistand av Skogli

Har du utfordringer med ansatte i et sykefraværsforløp? Vurder Ekspertbistand; et NAV-støttet tiltak for arbeidsgivere/-takere! Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS v/ Skoglis team for arbeidsrettet rehabilitering tilbyr ekspertbistand til arbeidstaker og arbeidsgiver som trenger bistand i et sykefraværsforløp. Mer informasjon finner du på denne siden.

Ledige stillinger

Ledige stillinger   Sykepleier  Ledig ett års vikariat som sykepleier, med god mulighet for forlengelse. Søknadsfrist 28. juli. Finnes også på Finn.no   Helsefagarbeider Ledig vikariat som helsefagarbeider. Søknadsfrist 28. juli. Finnes også på Finn.no        

Avtalen med Helse Sør-Øst er sagt opp

Denne uken fikk vi beskjed om at Helse Sør-Øst sier opp avtalen de har med Skogli (og de andre private rehabiliteringsinstitusjonene i regionen). Det betyr at avtalen vi har i dag, fortsetter ut 2025. Fra og med januar 2026 vil det være ny avtale som gjelder. Hvilken avtale det blir, vil en anbudsrunde bestemme. Når… Les mer »

Bassenget – enda en oppdatering

Som nevnt tidligere, har styret for Skogli helse- og rehabiliteringssenter AS diskutert saken 12. september og 3. desember. Styret vedtok følgende på styremøtet 3. desember: Saken utsettes til etter neste anbudsrunde med Helse Sør-Øst er ferdig. Det betyr at det ikke blir noen endringer de neste par årene, og at Skogli kommer til å drifte… Les mer »

Bassengsaken – en oppdatering

Takk til alle som svarte på undersøkelsen vi la ut vedr. bassenget. Nesten 500 personer som svarte, og vi fikk 263 kommentarer. Alle kommentarene er videreformidlet til styret. Nederst i dette innlegget ser dere en tabell som viser at stort sett alle svarte at Skogli bør fortsette med å ha varmtvannsbasseng. Hva blir veien videre?… Les mer »

Si din mening om Skoglis basseng

Takk til alle dere 489 som svarte. Undersøkelsen er nå avsluttet.   Som flere vet, vurderer Skogli å bygge nytt basseng. I denne vurderingen ligger det også at vi ikke fortsetter med å ha varmtvannsbasseng. Vi ønsker tilbakemeldinger fra alle dere som bruker bassenget, vurderer å bruke bassenget, tidligere pasienter, nåværende pasienter, eller andre som… Les mer »