Kontakt oss

IKKE send medisinske opplysninger til noen av våre e-post adresse.

Henvendelser som inneholder personsensitiv data (spørsmål om epikriser, klagesaker o.l.), skal sendes via Digipost (søk opp Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS – Pasienthenvendelser – Skogli).

Alternativt via posten (papirformat) til adressen nedenfor:

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS
v/Direktør Alf Magne Foss
Frederik Colletts veg 13
2614 Lillehammer

 

Henvendelser vedr. booking gjøres til Inntakskontoret.
Alle andre henvendelser gjøres via resepsjonen.

Informasjon om ventetider finner dere her.

Vårt organisasjonsnummer: 980973549

Inntakskontoret
Telefon: 61 24 92 00
Mandag – fredag kl. 0830 – 1100 og 1200 – 1400

E-post: inntak@skogli.no

Vennligst ikke send medisinske opplysninger på vår e-post adresse.

Resepsjon
Telefon: 61 24 91 00
E-post: skogli@skogli.no
Faks: 61 40 46 87

Vennligst ikke send medisinske opplysninger på vår e-post adresse.

Postadresse
Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS
Frederik Colletts veg 13
2614 Lillehammer
Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS
Fredrik Colletts veg 13, 2614 Lillehammer