Skoglifondet

Skoglifondet

Fondet gir økonomisk støtte til skoler, menigheter, lag og/eller organisasjoner som bidrar til formidling av  helseforebyggende arbeid i tråd med Skoglis ideologi (en eller flere av de 8 helsenøkler).
Fondsmidlene skal fortrinnsvis brukes til støtte av konkrete tiltak.
Det gis ikke støtte til enkeltpersoner.

Fondet har 2 søknadsfrister: 1. juni og 1. desember.

I dette dokumentet finner dere mer informasjon om krav til søker, hvem man skal søke til etc.