Vårt STAR-team

Vi er et tverrfaglig team bestående av: sosionom, ergoterapeut, fysioterapeut, psykolog, lege og koordinator.

Våre tjenester er arbeidsrettet rehabilitering – døgnbasert og landsdekkende. Les mer om tilbudet her.

Vi er tilgjengelige daglig mellom 8:30 og 15:00 og kan nåes på telefon 61 24 91 31, eller via sentralbord 61 24 91 00.

Målgruppe: Personer som er sykmeldt og/eller har fått sin arbeidsevne nedsatt slik at vedkommende hindres i å skaffe eller beholde inntektsgivende arbeid.