CFS/ME

CFS/ME

For personer med utmattelsestilstander (CFS/ME) – gruppetilbud.

Tilbudet gjelder for voksne over 18 år.

Vårt mål med oppholdet er å gi deg redskaper til å håndtere din utmattelse på en bedre måte. Det innebærer at vi i løpet av oppholdet vil jobbe sammen med deg for å øke bevisstgjøring rundt dine nåværende mestringsstrategier, og at vi vil forsøke å gi deg kunnskap om og erfaring med strategier som du kan ha med deg når du kommer hjem.  Vi baserer vårt rehabiliteringsprogram blant annet på anbefalinger fra Nasjonal veileder for pasienter med CFS/ME utgitt av Helsedirekoratet.

Behandlingsopplegget foregår hovedsakelig i grupper på inntil tolv personer. Det er som regel to aktiviteter daglig, i tillegg til måltider. Aktivitetene varierer noe men eksempler kan være undervisning,  øvelser i mindfulness, rolig tur, rolige bevegelse/øvelser, avspenning, møte med brukerrepresentant  eller gruppesamtaler. Dersom du opplever at aktivitetsnivået er for høyt eller for lavt kan vi henholdsvis ta bort eller legge til aktiviteter. Du kan bruke basseng eller treningsaler på egen hånd eller være med på andre aktiviteter som foregår på huset. Det er ikke lagt opp til faste aktiviteter i helgene. Her er et eksempel på et 4 ukers program.

Du vil tidlig få time med din rehabiliteringskoordinator (RK), som vil fungere som din hovedkontakt, samordner aktuelle tiltak og holder fokus på prosess og måloppnåelse gjennom hele oppholdet. Du får konsultasjon med lege ved ankomst og utskriving. Andre faggrupper, slik som fysioterapeut, sosionom, ergoterapeut, psykolog, klinisk ernæringsfysiolog, logoped, sykepleier eller psykiatrisk hjelpepleier, kan kobles inn ved behov. På Skogli jobber vi tverrfaglig og tenker helhet. Du reiser hjem med en skriftlig plan for rehabilitering, og vi tar telefonisk kontakt med deg etter 6-8 uker. Vi tar ofte kontakt med lokal aktører for videre oppfølging.

Vi ønsker at du tenker igjennom på forhånd hvordan du eventuelt vil involvere dine pårørende i din rehabiliteringsprosess. Vi vil i løpet av oppholdet arrangere «pårørende dag» (denne legges til dagen før avreisedato) hvor dine pårørende kan komme og få innføring i noe av det du vil lære under oppholdet. Pårørendedag gjelder også for barn og unge (7-18 år). Vår erfaring er at dette kan være svært nyttig og viktig.

Alle pasienter i gruppen får rom i en ekstra rolig del av huset. Dit kan du trekke deg tilbake for rekreasjon og hvile. Du har muligheten til å innta måltidene i en mindre spisesal med lavt støynivå og få mennesker.

Dine behov, ønsker og mål er vårt utgangspunkt for å legge til rette for et vellykket rehabiliteringsopphold. Vi håper at et opphold på Skogli vil gi deg lærdom og erfaringer som du kan ha nytte av resten av livet.

Eksempel på et 4 ukers program.

Kontaktperson: nina.almas@skogli.no, Teamkoordinator

 

Velkommen til Skogli!