Priser

REHABILITERINGSOPPHOLD

Egenandel kr 163,- pr døgn, maks kr 3165,- (for 2024).

Ut over dette kan det også bli utgifter til for eksempel blodprøver og apotekvarer.
Egenandelstaket er på 3165,- (2024)

Dersom du har godkjent yrkesskade, betaler du ikke egenandel (skriftlig dokumentasjon av yrkesskaden må medbringes til Skogli). Krigspensjonister får også full refusjon.

Prisen inkluderer:

  • full pensjon
  • tverrfaglig vurdering som er ledet av lege
  • tverrfaglig behandling og/eller veiledning
  • trening i topp moderne trenings-fasiliteter (se våre fasiliteter)

 

Prisen inkluderer ikke:

  • Telefonkonsultasjon av lege, etter endt opphold (telefonkonsultasjon etter endt opphold koster kroner 540).
  • Legeerklæringer som ønskes tilsendt etter endt opphold (en slik erklæring, etter endt opphold, koster kroner 1 500.