Kroniske muskel- og bløtdelssmerter

For personer med smerter i muskel og bløtdeler – gruppetilbud

Tilbudet gjelder for voksne over 18 år.

Ved ankomsten her vil du få utdelt en mappe med informasjon, timeplan og avtaler, og du deltar på et velkomst og informasjonsmøte samme kveld for dagens ankomster. I slutten av uka holdes det et eget velkomst og informasjonsmøte for de nye som har tilhørighet i gult team.

Du vil få time med rehabiliteringskoordinator (RK), som vil fungere som din hovedkontakt under oppholdet, samordne aktuelle tiltak og holde regelmessig kontakt med deg under oppholdet. Du vil få avtale med en fysioterapeut som vil følge deg gjennom oppholdet. Fysioterapeuten vil sammen med deg sette sammen et opplegg og program du kan ha utbytte av, følge deg opp med individuelle konsultasjoner og veiledning. Du får konsultasjon med lege ved ankomst og utskriving. Er det behov for å møte legen utenom dette avklares det. Vi jobber tverrfaglig og vil sammen med deg planlegge og samordne vår bistand til din egeninnsats. Vi tenker helhet.

Vi har turer, treningsinspirasjon, Helsepsykologi og samtalegrupper du kan delta på, og du har mulighet til delta på felles basseng trening og i treningsgrupper. Videre er det åpne undervisninger og tematimer som du kan være med på.

Dine behov, ønsker og mål er vårt utgangspunkt for å legge til rette for et vellykket rehabiliteringsopphold. Det legges vekt på at du skal bli trygg på å være i fysisk aktivitet, og kunne gi deg selv påfyll selv om du opplever noen begrensninger med din helsesituasjon. Vi tenker at opplegget og erfaringene du gjør deg her, er noe som kan videreføres din hjemmesituasjon. Vi ønsker at du tenker igjennom på forhånd hvordan du eventuelt vil involvere dine pårørende omkring ditt opphold på Skogli. Vår erfaring er at det er nyttig for pårørende å bli informert om prosessen du er i.

Her har du alle tilbudene ”under samme tak”, og du har en mulighet til å komme i gang med noe som kan bli bra for deg på sikt for din helse og livskvalitet.

Vi er innstilt på å gjøre vårt beste for å støtte deg i din rehabiliteringsprosess og ønsker deg et godt opphold.