Brudd og slitasjeskader i skjelettet

For hvem:

  • Pasienter som trenger opptrening etter større ortopediske inngrep (hofte, kne, nakke og rygg).
  • Tilbudene gjelder for voksne over 18 år.

Hva vi tilbyr:

Teambasert og tverrfaglig rehabilitering, hvor teamet består av leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, hjelpepleiere og assistenter.  Andre fagpersoner som ortopediingeniør, ernæringsfysiolog og psykolog kobles inn ved behov.

Du vil ved ankomst bli tatt imot av sykepleier / hjelpepleier som gjør en kartlegging i forhold til hjelpebehov, tilrettelegging, sår- / smertebehandling osv. Du vil få en time med din rehabiliteringskoordinator, som vil fungere som din hovedkontakt under oppholdet og samordne aktuelle tiltak. Du vil også få en konsultasjon hos lege og en fysioterapeut som vil følge deg gjennom hele oppholdet.  Lymfødempasienter vil alltid bli fulgt opp av en fysioterapeut med videreutdanning i lymfødembehandling.

Som deltaker vil du få undervisning og veiledning relatert til fysisk aktivitet, medisinering, leddvern, aktuelle hjelpemidler og forebygging av fall. Vi er også behjelpelige med å kontakte hjemmebaserte tjenester for evt. tilrettelegging og hjelp i hjemmet.

Det legges stor vekt på at du skal bli trygg på å drive fysisk aktivitet. Du vil underveis få tilbud om deltakelse i flere treningsgrupper, der det tas hensyn til dine individuelle behov.

Vi ønsker at du tenker igjennom på forhånd hvordan du evt. vil involvere dine pårørende omkring ditt opphold på Skogli. I noen tilfeller ønsker gjerne pårørende å bli mer informert, og dette vil vi gjerne imøtekomme her på Skogli. Din rehabiliteringskoordinator vil ta dette opp med deg når du er her.

Vi legger vekt på en aktiv tilnærming, både i grupper og individuelt, og vil gjøre vårt beste for å hjelpe deg i gang med din rehabiliteringsprosess.

Til informasjon kan vi opplyse om at oppholdet for nyopererte er 2 uker, mens det for de andre er 3 uker.