Posters

Denne siden har en oversikt over alle postere vi har laget.

2022 – Poster om CFS/ME gruppen; tilbud & resultat.

2018 – Poster brukt på Nordisk konferanse for arbeidsrettet rehabilitering (STAR team)

2018 – Poster brukt på Rehab-2018 (Grønt team – om livsstil)

2018 – Poster brukt på Rehab-2018 (Gult team – kostnad/besparelser ved smertebehandling)

2017 – Poster brukt på EULAR og WCPT (oppfølging revmatiske pasienter)

2015 – Poster brukt på WCPT (fallforebygging og balansetrening)