Hjertesykdommer

For hvem: Personer som er hjerteopererte (ACB, hjerteklaff), etter PCI, etter hjerteinfarkt. Andre brukere med hjertelidelser og funksjonsnedsettelse som søkes fra primærhelsetjenesten eller sykehus som angina pectoris, stabil hjertesvikt, høyt blodtrykk, høye kolesterolverdier eller andre risikofaktorer for å utvikle hjertesykdom.

Individuelt opphold: Følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom og i senfase 1 og 2a, etter endt sykehusopphold. Hjertesviktpasienter innen NYHA klasse I-II. Personer som er nyopererte vil få tildelt individuell plass og skrives inn fortløpende.
Varighet: 3 uker.

Gruppeopphold: Hjertepasienter fase 2b, følgetilstand ved hjertesykdom, hjertesviktpasienter NYHA klasse i-III.
Varighet: 4 uker.

Kartlegging døgn: For pasienter i fase 2a, hvor behovet for oppholds lengde er kortere. Vurderingsopphold for pasienter med hjerteplager, som trenger innføring i kosthold, trening og livsstilsendring.

Hva vi tilbyr: Tverrfaglig hjerterehabilitering med gruppebasert / individuelt treningsprogram, kostveiledning, røykavvenning og stressmestring. Rehabiliteringstilbudet blir skreddersydd den enkeltes behov som:

  • Medisinsk vurdering av lege
  • Funksjonsundersøkelse og fysisk testing av fysioterapeut
  • Kostholdskartlegging- og veiledning med klinisk ernæringsfysiolog
  • Oppfølging i fht arbeid der det er aktuelt, veiledning hos sosionom og ergoterapeut
  • Trening individuelt- og i gruppe
  • Oppfølging i fht medisinering av sykepleier og lege
  • Undervisninger knyttet til stress- og sykdomsmestring, fysisk aktivitet, hjerte-karsykdommer og livsstil

Vi ønsker å bidra til å legge til rette for langsiktig livsstilsendring, bedre mestring av hverdagen, økt nivå av aktivitet og deltakelse, større kunnskap om sin sykdom/funksjonsnedsettelse og om viktigheten av fysisk aktivitet og sunt kosthold. Før hjemreise utarbeider vi en «hjemmeplan» sammen med pasienten med mål for veien videre, gjerne i samarbeid med pårørende eller andre lokale aktører som Frisklivssentraler, fysioterapeuter etc.