Prosjekt

Prosjekter på Skogli

FIRST prosjektet –  høyintensiv gangtrening etter hjerneslag

Focused Intensive Repetitive Step Training (FIRST) prosjektet støtter implementering av bedre måling av gangfunksjon, bedre biomekanisk analyse og høyere intensitet i gangtreningen innen hjerneskaderehabilitering i Norge.
Skogli har vært med i dette prosjektet siden 2019, og det forventes å være ferdig i løpet av 2023.
Mer om prosjektet her.