Skoglistyret

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS har følgende styremedlemmer (frem til 2025):

  • Geir Olav Lisle (styreleder)
  • Jóhann E. Jóhannsson
  • Kristin Molstad Andresen
  • Anne Grethe S. Steinsvåg
  • Linn Helene Stølen
  • Vinjar Fønnebø
  • Vinjar Romsvik
  • Else Marie Pallisgaard (ansatt representant)
  • Åge Sletten (ansatt representant)

Fremste rad, fra venstre: Linn Helene Stølen, Anne Grethe S. Steinsvåg og Else Marie Pallisgaard. 
Bakre rad, fra venstre: Alf Magne Foss (direktør), Vinjar Romsvik, Vinjar Fønnebø, Jóhann E. Jóhannsson, Geir Olav Lisle og Åge Sletten.
Kristin Molstad Andresen er ikke med på bildet. 

Rapporter og beretninger som skal offentliggjøres finner dere nedenfor.