Hjerneslag

For hvem:
Vi tilbyr rehabilitering etter hjerneslag og hjerneskade.

Primærrehabilitering i akutt fase: Brukere med slag etter akuttbehandling i slagenhet. Brukere som trenger rask og intensiv oppfølging og som har rehabiliteringspotensiale.

Senrehabilitering i kronisk fase: Intensiv trening lengre ute i pasientforløpet. Brukere som har hatt utfall i en lengre periode, og som kan nyttiggjøre seg av rehabilitering.

Alder:
Voksne (over 18 år).

Hjelpebehov/funksjonsnivå:
Behov for bistand i daglige aktiviteter, men må være i stand til å forflytte seg med personhjelp (en person), ikke heis. Ikke direkte pleietrengende. Bruker må ikke ha store svelg- og spisevansker (ikke sondenæring).

Henvisning:
Akutt fase: Henvises direkte fra sykehus/slagenhet.
Kronisk fase: Henvises fra primærlege, evt. spesialist.

Lengden på oppholdet:
3 ukers opphold med felles ankomst og avreisedag for de som kommer til senrehabilitering.
4 ukers opphold for de som kommer til primærrehabilitering (direkte fra sykehus).
All rehabilitering leveres som døgnopphold. Inntak skjer gruppevis hver tredje uke, men med individuell tilpassing. De som kommer til primærrehabilitering tas inn kontinuerlig og følger gruppeaktiviteter hvis det lar seg gjøre.

Hva vi tilbyr:
I starten av oppholdet vil du få en hovedkontakt som vi kaller rehabiliteringskoordinator. I løpet av de to første dagene vil du få en undersøkelse av lege og fysioterapeut, samt ha en kartleggingssamtale med din rehabiliteringskoordinator. I etterkant av disse samtalene setter vi opp en rehabiliteringsplan for oppholdet, ut fra dine mål og ressurser. Deltakerne får individuell oppfølging etter behov som for eksempel:

 • Trening av daglige aktiviteter med ergoterapeut eller sykepleier
 • Intensiv gangtrening med fysioterapeut
 • Synsvurdering av synspedagog/synstrening med ergoterapeut
 • Språktrening med logoped
 • Samtale med psykolog eller sosionom
 • Medisinsk vurdering av lege

Noen av aktivitetene vil foregå i grupper: samtalegruppe, trimgruppe, ute- og turgruppe. Undervisning og møte med likeperson.

Fagpersoner knyttet til teamet: Lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, synspedagog, sosionom, ernæringsfysiolog, psykolog og ortopediingeniør. Det gis tilbud om fysio- eller ergoterapitjenester også på søndager.

Pårørende kan delta under oppholdet.

Intensiv gangtrening
Skogli tilbyr intensiv gangtrening med mål om å bedre gangfunksjon gjennom variert gangtrening på høy intensitet. Pasienter klareres av lege ved oppstart.

 • Trening ved moderat og høy intensitet målt med puls og opplevd grad av anstrengelse
 • Variert trening på tredemølle, på gulv og i trapp med ulike hinder og oppgaver som utfordring
 • Ukentlig testing av balanse og gangfunksjon
 • Deltakelse i FIRST-prosjekt. Mer informasjon om FIRST-prosjektet

 

Gruppetilbud: Intensiv arm- og håndtrening
Skogli tilbyr intensiv arm- og håndtrening (CIMT). Kurset er et 3 ukers gruppeopphold og arrangeres 2-3 ganger årlig.

 • Mål om å øke oppmerksomheten mot og bruken av den svake hånden gjennom bruk av vott på frisk hånd.
 • Det kreves noe aktiv funksjon i håndledd/fingre.

 

En film om vårt tilbud kan du se her: