Våre tilbud

Somatisk tverrfaglig rehabilitering

Vi har også tilbud for personer som trenger rehabilitering etter Covid-19..

Vi har avtale med Helse Sør-Øst RHF.

Avtalen gjelder følgende delytelser:

A – Brudd og slitasjeskader i skjelettet – inkludert ortopediske inngrep (hofte, kne, nakke og rygg)
B – Revmatologiske sykdommer
D – CFS/ME
F – Hjerneslag
H – Hjertesykdommer
J – Kroniske muskel- og bløtdelssmerter
O – Komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering (herunder lymfødem)
R – Rehabilitering med arbeid som mål

For å kunne levere best mulig tjeneste, har vi etablert tverrfaglige team. Hvert team har ansvar for behandlingen av en eller flere diagnosegrupper. Nedenfor er det en oversikt over teamene våre, hva de tilbyr og til hvem:

Blått team – større ortopediske inngrep (hofte, kne, nakke og rygg) – viser til delytelse A ovenfor.
Lilla team – hjerneinfarkt, hjerneslag og subarachnoidalblødning – viser til delytelse F ovenfor.
Rødt team – revmatiske sykdommer og kompleks sammensatt sykdomsbilde med behov for rehabilitering – viser til delytelse B ovenfor.
Grønt team – hjerteopererte, hjerteinfarkt og komplekse sammensatte – viser til delytelse H og O ovenfor.
Turkis team – CFS/ME – viser til delytelse D ovenfor.
Gult team – muskel- og bløtdelssmerter (også utmattelsestilstander), gruppetilbud – viser til delytelse J ovenfor.
STAR team – for personer som har behov for hjelp til å komme i jobb/bli i nåværende jobb – diagnoseuavhengig – viser til delytelse R ovenfor.

Helse Sør-Øst RHF har også en side hvor det står om vår avtale.

Rehabilitering med arbeid som mål

Søknaden til dette tilbudet går via RKE som avtalen som er beskrevet ovenfor (se under STAR team og R – Rehabilitering med arbeid som mål).

Reopphold

Vi tilbyr mulighet for reopphold – uten å måtte søke på nytt. Dette tilbudet er for alle som har vært på Skogli tidligere, (siste 6 måneder) og er et selvbetalende tilbud. Ta kontakt med vårt inntakskontor eller resepsjon for mer informasjon.

Livsstyrketrening

Det holdes kurs i livsstyrketrening på Skogli to ganger i året. Kursene avholdes i februar og i oktober. Kontakt vårt inntakskontor for eksakt dato for oppstart av neste kurs.
Påmelding skjer via vanlig henvisning til Skogli.

Livsstilsmedisin

Allan Fjelmberg (lege ved Skogli) tilbyr Livsstilsmedisin.
Livsstilsmedisin fokuserer på å behandle de underliggende livsstilsrelaterte årsakene eller medvirkende faktorene til sykdommer. Dette er et tilbud som drives privat av Allan, og all informasjon, timebestilling osv. finnes på egen hjemmeside.

Vedrørende utgifter i forbindelse med reise

Avtalen vi har gjelder for pasienter i Helse Sør-Øst området, men pasienter fra andre regioner kan også søke til oss. Når det gjelder refusjon av reiser, får dere kun dekt reise til nærmeste behandlingssted. Ta kontakt med Pasientreiser for mer informasjon.