Hvordan henvise

Hvordan søke?

I forbindelse med at finansieringsansvaret gikk over til Regionalt Helseforetak, opprettet Helse Øst fra 01.01.06 Sentral enhet for Rehabilitering (SeR) og det ble samtidig utarbeidet nye rutiner for henvisninger. Senere ble SeR endret til RKE (Regional koordinerende enhet).

A) Henvisninger fra fastlege sendes RKE:

Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister til private rehabiliteringsinstitusjoner i og utenfor Helse Sør-Øst skal sendes elektronisk til Regional koordinerende enheten (RKE) ved Sunnaas sykehus HF.
Når du søker i det nasjonale adresseregisteret skriv:»RKE».

Adressen til RKE er:
Regional koordinerende enhet
Sunnaas Sykehus
Bjørnemyrveien 11
1450 Nesoddtangen
Tlf: 800 300 61 kl. 09 – 15
RKE@sunnaas.no

Hjemmesiden: https://www.sunnaas.no/regional-koordinerende-enhet
Henvisningskjema og veiledning til skjemaet kan lastes ned fra nevnte hjemmeside.

B) Henvisninger fra sykehus (HF) sendes direkte til Skogli (evt. etter forutgående avtale pr telefon)

C) Henvisning direkte til Skogli når du vil betale hele oppholdet selv. Er dette aktuelt må pasienten kontakte inntakskontoret på tlf. 61 24 92 00.