Vårt rehabiliteringstilbud

Et rehabiliteringsopphold på Skogli består i:

 • tverrfaglig kartlegging
 • behovsrettet tverrfaglig behandling
 • trening med personlig veileder (fysioterapeut), inkl. opplegg av individuelt treningsprogram
 • undervisning av flere faggrupper rundt flere forskjellige temaer.
 • behovsrettet samtalegruppe

Fortløpende vurderes begynnende effekt av tiltaket og det foretas justeringer og tilpasninger underveis.
I god tid før avreise starter planlegning av tiden etter utskrivning; hvor behandlere i samarbeid med pasient planlegger best mulig oppfølging av oppnådd effekt etter behandlingsoppholdet.
Kort tid før avreise tas utskrivningsstatus epikrise sendes til innsøkende lege.

Vår fagkompetanse:

 • Leger
 • Sykepleiere
 • Hjelpepleier
 • Fysioterapeuter
 • Psykologer
 • Ergoterapeuter
 • Klinisk ernæringsfysiolog
 • Attføringskonsulent
 • Sosionom
 • Logoped
 • Synspedagog

Detaljer i vårt tilbud:

 • Ankomst og avreisekonsultasjon hos lege
 • Individuell treningsveiledning med fysioterapeut
 • Diverse styrke- og kondisjonstrening som for eksempel trim i treningssal, bassenggrupper, tredemølle, romaskin, ergometersykkel, spinning og stavgang.
 • Avspenning
 • Treningslære
 • Frisklivskole (helhetlig informasjon/undervisning om forskjellige helserelaterte temaer)
 • Samtalegrupper ledet av psykolog og/eller fagpersoner med veiledningskompetanse
 • Røykeavvenning
 • Kostholdsforedrag