Om Skogli

Engelsk flagg Short information in English

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS ble åpnet sommeren 1946 og het den gangen Skogli Badesanatorium. Stedet hadde tidligere vært pensjonat.

Ingen av de opprinnelige bygningene står i dag tilbake. Skogli er blitt bygd ut i tre trinn. Det siste byggetrinnet ble avsluttet i 1979, og inneholder bl.a. det store svømmebassenget, gymnastikksal, kjøkken, spisesal, legekontorer og en del pasientrom.

På 1970 og -80 tallet hadde Skogli 163 godkjente sengeplasser, men har i løpet av perioden 1990–2010 fått redusert sengeantallet. Et antall dobbeltromsplasser og tre-sengsrom er tatt bort. Det er bygget flere universelt utformede rom i forbindelse med en større oppussnings-prosess de siste årene. Vi har i dag en kapasitet på 106 sengeplasser og en bemanning på ca. 82 årsverk.

Virksomheten er et ledd i en verdensomspennende kjede av helseinstitusjoner som drives av Syvendedags Adventistkirken.

Selv om vi er et aksjeselskap, definerer vi oss som ideell bedrift. Eventuelle overskudd går, og har alltid gått, tilbake til driften.