Om Skogli

Engelsk flagg Short information in English

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS ble åpnet sommeren 1946 og het den gangen Skogli Badesanatorium. Stedet hadde tidligere vært pensjonat.

Ingen av de opprinnelige bygningene står i dag tilbake. Skogli er blitt bygd ut i tre trinn. Det siste byggetrinnet ble avsluttet i 1979, og inneholder bl.a. det store svømmebassenget, gymnastikksal, kjøkken, spisesal, legekontorer og en del pasientrom.

På 1970 og -80 tallet hadde Skogli 163 godkjente sengeplasser, men har i løpet av perioden 1990–2010 fått redusert sengeantallet. Et antall dobbeltromsplasser og tre-sengsrom er tatt bort. Det er bygget flere universelt utformede rom i forbindelse med en større oppussnings-prosess de siste årene. Vi har i dag en kapasitet på 106 sengeplasser og en bemanning på ca. 84 årsverk.

Virksomheten er et ledd i en verdensomspennende kjede av helseinstitusjoner som drives av Syvendedags Adventistkirken.

Skogli er en ideell organisasjon, organisert som et aksjeselskap.