Skigard

«Ein skigard kan`kje vara evig, veit du».

Det vet vi også, men synes nå uansett at det ble fint rundt gapahuken når vi fikk satt opp en skigard der.