Hvordan kontakte oss

IKKE send medisinske opplysninger til noen av våre e-post adresse.

Vi ønsker ikke at dere sender personsensitiv informasjon på e-post. Henvendelser som inneholder personsensitiv data (spørsmål om epikriser, klagesaker o.l.), skal sendes via Digipost (søk opp Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS – Pasienthenvendelser – Skogli).

Alternativt via posten (papirformat) til adressen nedenfor:

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS
v/Direktør Alf Magne Foss
Frederik Colletts veg 13
2614 Lillehammer

 

Henvendelser vedr. booking og selve oppholdet, gjøres til Inntakskontoret.
Alle andre henvendelser gjøres via resepsjonen.

Mer informasjon her: https://skogli.no/kontakt/