Ekspertbistand av Skogli

Har du utfordringer med ansatte i et sykefraværsforløp?

Vurder Ekspertbistand; et NAV-støttet tiltak for arbeidsgivere/-takere!
Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS v/ Skoglis team for arbeidsrettet rehabilitering tilbyr ekspertbistand til arbeidstaker og arbeidsgiver som trenger bistand i et sykefraværsforløp.

Mer informasjon finner du på denne siden.