Avtalen med Helse Sør-Øst er sagt opp

Denne uken fikk vi beskjed om at Helse Sør-Øst sier opp avtalen de har med Skogli (og de andre private rehabiliteringsinstitusjonene i regionen). Det betyr at avtalen vi har i dag, fortsetter ut 2025.
Fra og med januar 2026 vil det være ny avtale som gjelder. Hvilken avtale det blir, vil en anbudsrunde bestemme. Når anbudsrunden blir gjennomført, er enda ikke avklart, men mye tyder på at den vil skje fra tidlig 2025.
Det er ingen dramatikk i dette, og Skogli har vært forberedt på dette de siste årene. Siden 2015 har Skogli hatt en løpende avtale med Helse Sør-Øst, en avtale med to års oppsigelsesfrist. Denne er nå sagt opp, og det er helt greit. En avtale med over 10 års varighet er, historisk sett, en lang avtale.