Bassenget – enda en oppdatering

Som nevnt tidligere, har styret for Skogli helse- og rehabiliteringssenter AS diskutert saken 12. september og 3. desember.
Styret vedtok følgende på styremøtet 3. desember:
Saken utsettes til etter neste anbudsrunde med Helse Sør-Øst er ferdig.

Det betyr at det ikke blir noen endringer de neste par årene, og at Skogli kommer til å drifte bassenget på samme måte som tidligere. Bygging av et evt. nytt basseng er da utsatt til styret vet mer om hva som skjer etter neste anbudsrunde med Helse Sør-Øst.
Det vi vet, er at Helse Sør-Øst har sagt opp avtalen med Skogli, som betyr at Skogli har avtale og leveranse ut 2025.  Helse Sør-Øst har også sagt at de har planer om å komme med et nytt anbud som vil gjelde fra 1. januar 2026.
Når det nye anbudet er ferdig, vil Skogli vite noe mer om fremtidig drift, og den økonomiske situasjonen.
Det igjen, betyr at saken om å bygge nytt basseng, vil tidligst bli tatt opp i forbindelse med budsjett for 2026 (som da vil foregå november/desember 2025).

Kort oppsummert:

  • Bassenget vil driftes fremover, som det er gjort de siste årene.
  • Oppdatert informasjon, evt. nytt vedtak ifm bassenget, vil tidligste bli gjort i november/desember 20225.