Hotellopphold avvikles

Fra og med februar 2023, har vi bestemt å avvikle tilbudet om hotellopphold. Vi gjør denne endringen, da vi ønsker tydelig å fremstå som et sted som driver med rehabilitering og ikke som et hotell.
Det er fortsatt muligheter å komme til Skogli som selvbetalende, men da som selvbetalende rehabiliteringsopphold, eller et re-opphold (som da må gjøres innen 6 mdr. etter ett opphold).