Epikrise via Digipost

Fra og med 2023 vil alle epikriser bli sendt til våre pasienter via Digipost.

Har du ikke Digipost, vil Posten fange opp det, og sende deg en papirversjon.

Ønsker du å registrere deg i Digipost, kan du gjøre det på Postens hjemmeside.