Budsjett 2023

Grunnet økede utgifter, spesielt strøm, er budsjettet for 2023 et sparsommelig budsjett.
Foruten utgifter til «vanlig vedlikehold», er det to ting vi har satt av i budsjett for 2023.

  1. En del Enova tiltak, som f.eks. utskifting av lysrører og pærer til LED
  2. Oppussing av salongen