Hva skjer med Skoglis varmtvannsbasseng?

For å unngå rykter og unødvendige bekymringer sender vi ut litt ekstra informasjon vedr. varmtvannsbassenget på Skogli:

  • Bassenget er gammel og slitt, og vi har prosjektert for nytt basseng.
  • Nytt basseng vil koste ca. 43 mill. Rehabilitering av eksisterende basseng, koster et par millioner mer.
  • Saken blir diskutert på styremøte 6. juni. Om styret vedtar noe denne dagen, er usikkert. Styret kan vedta nybygg, rehabilitering av det gamle, eller utsette saken til senere.
  • Blir det nytt basseng, bygges det ut mot vest i forhold til det eksisterende bassenget. Dagens basseng gjøres da om til garderober.
  • Vi kommer til å drifte det eksisterende basseng, så lenge det er forsvarlig, og reservedeler kan skaffes om noe skulle gå i stykker.
  • Vi har vært i dialog med Lillehammer kommune, men de sier at de ikke kan bidra med midler vedr. et evt. nytt basseng.