Skoglis varmtvannsbasseng – en oppdatering

På styremøte tirsdag 6. juni, ble bassengsaken tatt opp.
Styret valgte å ikke gjøre noe vedtak i saken nå. Den vil bli tatt opp på nytt i septembermøtet (12/9).