Idrettspedagog

Gladmelding 😃 Fra og med 1. mai 2019, vil Skogli ha fastansatt en idrettspedagog. Marthe er første idrettspedagog som blir fastansatt på Skogli. Vi er veldig glad for å få Marthe som kollega, og gleder oss til alt hun kan bidra med fremover. Dette blir bra 👍

Vi pusser opp inngangspartiet

I perioden 18. mars til medio august vil vi pusse opp resepsjonsområdet og hovedinngangen. Hovedarbeidet vil være drenering, ventilasjonsanlegg, røropplegg og elektrisk anlegg… men også ny resepsjon. Da dette foregår «et stykke unna» pasientrommene, vil det vil ikke bli mye bråk og støy som vil forstyrre våre pasienter. Men noe vil det bli, og vi… Les mer »

Ny avtale – resultat for 2018

I mars 2018 fikk vi ny avtale «Arbeidsrettet behandling for personer med angst og depresjon». Dette er et poliklinisk tilbud, som i praksis vil bestå av psykologsamtaler.Vi har nå oppsummert resultatene for 2018. Noe av det vi finner er at symptomene på angst/depresjon er halvert og sykemeldingsgraden er redusert med 66 %. Hele rapporten for… Les mer »

Nettverkskonferanse

Onsdag 6. mars, arrangerer Skogli en nettverkskonferanse for rehabiliteringsinstitusjoner som jobber med CFS/ME Dette skjer i samarbeid med Nasjonal Kompetansesenter for CFS/ME, Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS og CatoSenteret. Målet med konferansen er faglige oppdateringer, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Mer informasjon finnes i programmet.

Tall for 2018

Vi gjennomfører kontinuerlig databearbeiding som en del av vår kvalitetssikring og forbedringsarbeid. Tall fra de forskjellige diagnosegrupper oppdateres årlig. Nå er tallene for 2018 ferdige, og du finner dem her: Forskning og utvikling  

Ny kompetanse på Skogli

Vår miljøarbeider, Berit Berglund, har nå fullført «Grunnutdanning i sjelesorg» ved Institutt for Sjelesorg /Modum Bad//VID vitenskapelig høyskole. Utdanningen er inndelt i 3 emner: Innføring i kristen sjelesorg Sjelesorg i møte med sorg og krise Sjelesorg i møte med konflikt. Nyttig tilbud og et fint supplement til det våre psykologer tilbyr.

Nytt trådløs nett

I perioden 15/11 til 21/11 bytter vi ut vårt trådløse nettverk (gjestenett). Dette medfører at tilgangen til Internett blir redusert. Vi vil ha 4 steder som vil ha tilgang hele tiden. Se oppslag på Skogli.

IQoro

Vår logoped har skrevet et innlegg i Norsk Tidsskrift for Logopedi. Artikkelen handler om bruk av IQoro (et munnredskap) som kan gjøre store forskjeller når det gjelder behandling av personer med bl.a. spisevasker. Artikkelen finner dere her.

Livsstilsmedisin

NYTT TILBUD  Fra og med 8. mai 2018, starter Allan Fjelmberg (lege ved Skogli), opp med et nytt tilbud; Livsstilsmedisin. Livsstilsmedisin fokuserer på å behandle de underliggende livsstilsrelaterte årsakene eller medvirkende faktorene til sykdommer. All informasjon, timebestilling osv. finnes på egen hjemmeside.