Besøk av RKR

Skogli hadde 21. juni besøk av Julia Mbalilaki fra Regional kompetansesenter for Rehabilitering (RKR). Hun intervjuet tre fysioterapeuter som har vært med på å implementere Intensiv Gangtrening på Skogli (FIRST-prosjektet).
Skogli har brukt KTA-modellen (knowledgetranslation) og jobber systematisk med å identifisere barrierer og fasilitatorer. Vi har stor tro på at intensiv gangtrening er en effektiv behandlingsmåte for å hjelpe slagpasienter mot sitt mål om å bedre gangfunksjon!