Gave

Etter ønske fra flere pasienter, har vi opprettet en gavekonto for de som ønsker å gi en pengegave til Skogli. Alle gaver som kommer inn vil gå til de ansatte i en eller annen form, og det vil være Skoglis arbeidsmiljøutvalg som bestemmer hva pengene skal brukes til. Du kan gi gaver på to måter:… Les mer »

Hva skjer med Skoglis varmtvannsbasseng?

For å unngå rykter og unødvendige bekymringer sender vi ut litt ekstra informasjon vedr. varmtvannsbassenget på Skogli: Bassenget er gammel og slitt, og vi har prosjektert for nytt basseng. Nytt basseng vil koste ca. 43 mill. Rehabilitering av eksisterende basseng, koster et par millioner mer. Saken blir diskutert på styremøte 6. juni. Om styret vedtar… Les mer »

Hotellopphold avvikles

Fra og med februar 2023, har vi bestemt å avvikle tilbudet om hotellopphold. Vi gjør denne endringen, da vi ønsker tydelig å fremstå som et sted som driver med rehabilitering og ikke som et hotell. Det er fortsatt muligheter å komme til Skogli som selvbetalende, men da som selvbetalende rehabiliteringsopphold, eller et re-opphold (som da… Les mer »

Epikrise via Digipost

Fra og med 2023 vil alle epikriser bli sendt til våre pasienter via Digipost. Har du ikke Digipost, vil Posten fange opp det, og sende deg en papirversjon. Ønsker du å registrere deg i Digipost, kan du gjøre det på Postens hjemmeside.

Budsjett 2023

Grunnet økede utgifter, spesielt strøm, er budsjettet for 2023 et sparsommelig budsjett. Foruten utgifter til «vanlig vedlikehold», er det to ting vi har satt av i budsjett for 2023. En del Enova tiltak, som f.eks. utskifting av lysrører og pærer til LED Oppussing av salongen  

Trening for godt voksne

I en artikkel i Sunnhetsbladet 05/2022 skriver en av Skoglis ansatte om hvordan man kommer i gang med trening  uansett form, og selv om alderen måtte begynne å gjøre seg gjeldende. På denne siden finner du instruksjoner som effektivt viser deg øvelser og tøyninger du kan sette i gang med!

CARF akkredidert for 3 nye år

Da har vi fått rapporten fra CARF. Resultatet er 3 nye år som CARF akkreditert institusjon. 3 år, er det maksimale man kan få, så vi er godt fornøyde. Bekreftelsesbrevet kan lastes ned her. Bildet er av direktøren (til hø.), og de tre granskerne som var på Skogli i juni.