Hvordan kontakte oss

IKKE send medisinske opplysninger til noen av våre e-post adresse. Vi ønsker ikke at dere sender personsensitiv informasjon på e-post. Henvendelser som inneholder personsensitiv data (spørsmål om epikriser, klagesaker o.l.), skal sendes via Digipost (søk opp Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS – Pasienthenvendelser – Skogli). Alternativt via posten (papirformat) til adressen nedenfor: Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS v/Direktør Alf… Les mer »

Ekspertbistand av Skogli

Har du utfordringer med ansatte i et sykefraværsforløp? Vurder Ekspertbistand; et NAV-støttet tiltak for arbeidsgivere/-takere! Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS v/ Skoglis team for arbeidsrettet rehabilitering tilbyr ekspertbistand til arbeidstaker og arbeidsgiver som trenger bistand i et sykefraværsforløp. Mer informasjon finner du på denne siden.

Avtalen med Helse Sør-Øst er sagt opp

Denne uken fikk vi beskjed om at Helse Sør-Øst sier opp avtalen de har med Skogli (og de andre private rehabiliteringsinstitusjonene i regionen). Det betyr at avtalen vi har i dag, fortsetter ut 2025. Fra og med januar 2026 vil det være ny avtale som gjelder. Hvilken avtale det blir, vil en anbudsrunde bestemme. Når… Les mer »

Bassenget – enda en oppdatering

Som nevnt tidligere, har styret for Skogli helse- og rehabiliteringssenter AS diskutert saken 12. september og 3. desember. Styret vedtok følgende på styremøtet 3. desember: Saken utsettes til etter neste anbudsrunde med Helse Sør-Øst er ferdig. Det betyr at det ikke blir noen endringer de neste par årene, og at Skogli kommer til å drifte… Les mer »

Bassengsaken – en oppdatering

Takk til alle som svarte på undersøkelsen vi la ut vedr. bassenget. Nesten 500 personer som svarte, og vi fikk 263 kommentarer. Alle kommentarene er videreformidlet til styret. Nederst i dette innlegget ser dere en tabell som viser at stort sett alle svarte at Skogli bør fortsette med å ha varmtvannsbasseng. Hva blir veien videre?… Les mer »

Si din mening om Skoglis basseng

Takk til alle dere 489 som svarte. Undersøkelsen er nå avsluttet.   Som flere vet, vurderer Skogli å bygge nytt basseng. I denne vurderingen ligger det også at vi ikke fortsetter med å ha varmtvannsbasseng. Vi ønsker tilbakemeldinger fra alle dere som bruker bassenget, vurderer å bruke bassenget, tidligere pasienter, nåværende pasienter, eller andre som… Les mer »

Gave

Etter ønske fra flere pasienter, har vi opprettet en gavekonto for de som ønsker å gi en pengegave til Skogli. Alle gaver som kommer inn vil gå til de ansatte i en eller annen form, og det vil være Skoglis arbeidsmiljøutvalg som bestemmer hva pengene skal brukes til. Du kan gi gaver på to måter:… Les mer »