Intervju med direktøren

I forbindelse med vår siste CARF akkreditering, er vår direktør er blitt intervjuet av Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering. Hele intervjuet kan leses her  

CARF akkreditert 2019 – 2022

Da har vi fått den gode beskjeden: Skogli ble CARF akkreditert for 3 nye år. Dette blir da fjerde ganger vi oppnår 3 års akkreditering. Det er fortsatt noe å jobbe videre med (som det alltid er), men også mange sterke sider som vi skal være stolte av og gjøre enda sterkere i tiden fremover.

CARF survey

22-24. mai hadde vi tre lærerike dager sammen med tre flotte «granskere» fra CARF. Nå er det bare å vente 5-6 uker før rapporten foreligger.

CARF 2019

22 – 24 mai kommer CARF på besøk til Skogli for å re-akkreditere oss. Vi hadde vår første CARF akkreditering i 2010, og har blitt re-akkreditert i 2013 og 2016. En kort beskrivelse av CARF finner dere her, og mer om CARF på deres hjemmeside.

Idrettspedagog

Gladmelding 😃 Fra og med 1. mai 2019, vil Skogli ha fastansatt en idrettspedagog. Marthe er første idrettspedagog som blir fastansatt på Skogli. Vi er veldig glad for å få Marthe som kollega, og gleder oss til alt hun kan bidra med fremover. Dette blir bra 👍

Vi pusser opp inngangspartiet

I perioden 18. mars til medio august vil vi pusse opp resepsjonsområdet og hovedinngangen. Hovedarbeidet vil være drenering, ventilasjonsanlegg, røropplegg og elektrisk anlegg… men også ny resepsjon. Da dette foregår «et stykke unna» pasientrommene, vil det vil ikke bli mye bråk og støy som vil forstyrre våre pasienter. Men noe vil det bli, og vi… Les mer »

Ny avtale – resultat for 2018

I mars 2018 fikk vi ny avtale «Arbeidsrettet behandling for personer med angst og depresjon». Dette er et poliklinisk tilbud, som i praksis vil bestå av psykologsamtaler.Vi har nå oppsummert resultatene for 2018. Noe av det vi finner er at symptomene på angst/depresjon er halvert og sykemeldingsgraden er redusert med 66 %. Hele rapporten for… Les mer »

Nettverkskonferanse

Onsdag 6. mars, arrangerer Skogli en nettverkskonferanse for rehabiliteringsinstitusjoner som jobber med CFS/ME Dette skjer i samarbeid med Nasjonal Kompetansesenter for CFS/ME, Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS og CatoSenteret. Målet med konferansen er faglige oppdateringer, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Mer informasjon finnes i programmet.

Tall for 2018

Vi gjennomfører kontinuerlig databearbeiding som en del av vår kvalitetssikring og forbedringsarbeid. Tall fra de forskjellige diagnosegrupper oppdateres årlig. Nå er tallene for 2018 ferdige, og du finner dem her: Forskning og utvikling  

Ny kompetanse på Skogli

Vår miljøarbeider, Berit Berglund, har nå fullført «Grunnutdanning i sjelesorg» ved Institutt for Sjelesorg /Modum Bad//VID vitenskapelig høyskole. Utdanningen er inndelt i 3 emner: Innføring i kristen sjelesorg Sjelesorg i møte med sorg og krise Sjelesorg i møte med konflikt. Nyttig tilbud og et fint supplement til det våre psykologer tilbyr.