Tall for 2018

Vi gjennomfører kontinuerlig databearbeiding som en del av vår kvalitetssikring og forbedringsarbeid. Tall fra de forskjellige diagnosegrupper oppdateres årlig. Nå er tallene for 2018 ferdige, og du finner dem her: Forskning og utvikling  

Ny kompetanse på Skogli

Vår miljøarbeider, Berit Berglund, har nå fullført «Grunnutdanning i sjelesorg» ved Institutt for Sjelesorg /Modum Bad//VID vitenskapelig høyskole. Utdanningen er inndelt i 3 emner: Innføring i kristen sjelesorg Sjelesorg i møte med sorg og krise Sjelesorg i møte med konflikt. Nyttig tilbud og et fint supplement til det våre psykologer tilbyr.

Nytt trådløs nett

I perioden 15/11 til 21/11 bytter vi ut vårt trådløse nettverk (gjestenett). Dette medfører at tilgangen til Internett blir redusert. Vi vil ha 4 steder som vil ha tilgang hele tiden. Se oppslag på Skogli.

IQoro

Vår logoped har skrevet et innlegg i Norsk Tidsskrift for Logopedi. Artikkelen handler om bruk av IQoro (et munnredskap) som kan gjøre store forskjeller når det gjelder behandling av personer med bl.a. spisevasker. Artikkelen finner dere her.

Livsstilsmedisin

NYTT TILBUD  Fra og med 8. mai 2018, starter Allan Fjelmberg (lege ved Skogli), opp med et nytt tilbud; Livsstilsmedisin. Livsstilsmedisin fokuserer på å behandle de underliggende livsstilsrelaterte årsakene eller medvirkende faktorene til sykdommer. All informasjon, timebestilling osv. finnes på egen hjemmeside.

Ny avtale

Leveranse innen «Arbeidsrettet behandling for personer med angst og depresjon» – poliklinisk tilbud for personer med adresse i Oppland. Leveransen startet opp fra og med mai 2018. All henvisning må skje via fastlegen. Legen sender søknaden til det aktuelle DPS, som vil rettighetsvurdere søknaden og evt. videresende den til oss.

Annonse i Dagbladet

Mandag 26. mars var det et bilag i Dagbladet om «Hjernen og Nervesystemet». Der hadde Skogli en helsides annonse om vårt tilbud til slagrammede.

Fagdag om rehabilitering med fokus på hjertesykdom

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter inviterer til fagdag om rehabilitering med fokus på hjertesykdom torsdag 31. mai 2018. Fagdagen arrangeres i samarbeid med Sykehuset Innlandet Lillehammer, LHL Oppland, Frisklivssentralen i Gausdal, Øyer og Lillehammer, og Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst ved LHL-sykehuset Gardermoen. Invitasjon og mer informasjon finnes her.

Raskere tilbake er avsluttet, men…

Prosjekt «Raskere tilbake» ble avsluttet 1. januar 2018. Helse Sør-Øst la ut et nytt anbud i slutten av 2017 som går inn under «arbeidsrettet rehabilitering». Skogli fikk leveranse, gjeldende fra 9. mars 2018. Søknaden til dette tilbudet går via RKE som avtalen som er beskrevet ovenfor (se under STAR team og R – Rehabilitering med… Les mer »