Nytt trådløs nett

I perioden 15/11 til 21/11 bytter vi ut vårt trådløse nettverk (gjestenett). Dette medfører at tilgangen til Internett blir redusert. Vi vil ha 4 steder som vil ha tilgang hele tiden. Se oppslag på Skogli.

IQoro

Vår logoped har skrevet et innlegg i Norsk Tidsskrift for Logopedi. Artikkelen handler om bruk av IQoro (et munnredskap) som kan gjøre store forskjeller når det gjelder behandling av personer med bl.a. spisevasker. Artikkelen finner dere her.

Livsstilsmedisin

NYTT TILBUD  Fra og med 8. mai 2018, starter Allan Fjelmberg (lege ved Skogli), opp med et nytt tilbud; Livsstilsmedisin. Livsstilsmedisin fokuserer på å behandle de underliggende livsstilsrelaterte årsakene eller medvirkende faktorene til sykdommer. All informasjon, timebestilling osv. finnes på egen hjemmeside.

Ny avtale

Leveranse innen «Arbeidsrettet behandling for personer med angst og depresjon» – poliklinisk tilbud for personer med adresse i Oppland. Leveransen startet opp fra og med mai 2018. All henvisning må skje via fastlegen. Legen sender søknaden til det aktuelle DPS, som vil rettighetsvurdere søknaden og evt. videresende den til oss.

Annonse i Dagbladet

Mandag 26. mars var det et bilag i Dagbladet om «Hjernen og Nervesystemet». Der hadde Skogli en helsides annonse om vårt tilbud til slagrammede.

Fagdag om rehabilitering med fokus på hjertesykdom

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter inviterer til fagdag om rehabilitering med fokus på hjertesykdom torsdag 31. mai 2018. Fagdagen arrangeres i samarbeid med Sykehuset Innlandet Lillehammer, LHL Oppland, Frisklivssentralen i Gausdal, Øyer og Lillehammer, og Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst ved LHL-sykehuset Gardermoen. Invitasjon og mer informasjon finnes her.

Raskere tilbake er avsluttet, men…

Prosjekt «Raskere tilbake» ble avsluttet 1. januar 2018. Helse Sør-Øst la ut et nytt anbud i slutten av 2017 som går inn under «arbeidsrettet rehabilitering». Skogli fikk leveranse, gjeldende fra 9. mars 2018. Søknaden til dette tilbudet går via RKE som avtalen som er beskrevet ovenfor (se under STAR team og R – Rehabilitering med… Les mer »

Personvernombud

I mai 2018 får Norge og Europa nye personvernregler. Dette vil gi en mye mer helhetlig behandling av folks personopplysninger. Skogli er anbefalt å ha personvernombud (PVO). Vi kan melde at vi har hatt PVO siden oktober 2015, så her har vi vært tidlig ute og føler oss godt forberedt. Vår PVO heter Anders Orpana,… Les mer »

Kvalitetssikringsarbeid ved bassengdrift

I 2017 gjorde vi et stort arbeid for å sikre vakt og bakvakt ved vårt basseng. Sykepleiere, fysioterapeuter og andre, har gått gjennom en kursrekke, praktiske øvelser og tester for å bedre sikkerheten for våre brukere av bassenget. Nye regler, nye rutiner og ny opplæring har medført risikoreduksjon og bedre sikkerhet for våre brukere. I… Les mer »

Internasjonalt samarbeid

Gjennom våre eiere har Skogli tilgang til et stort internasjonalt nettverk av andre institusjoner som driver lignende helsetilbud som oss. I løpet av høsten 2017 har Skogli etabler samarbeidsavtaler med 2 andre institusjon er. Det er: Vista Clinic i Sør-Afrika La Lignière i Sveits Samarbeidsavtalene er økonomisk uforpliktende, og det handler mest om faglig og organisatorisk… Les mer »