Ny avtale – resultat for 2018

I mars 2018 fikk vi ny avtale «Arbeidsrettet behandling for personer med angst og depresjon». Dette er et poliklinisk tilbud, som i praksis vil bestå av psykologsamtaler.
Vi har nå oppsummert resultatene for 2018. Noe av det vi finner er at symptomene på angst/depresjon er halvert og sykemeldingsgraden er redusert med 66 %.
Hele rapporten for 2018, finnes her.