Vi pusser opp inngangspartiet

I perioden 18. mars til medio august vil vi pusse opp resepsjonsområdet og hovedinngangen.
Hovedarbeidet vil være drenering, ventilasjonsanlegg, røropplegg og elektrisk anlegg… men også ny resepsjon.
Da dette foregår «et stykke unna» pasientrommene, vil det vil ikke bli mye bråk og støy som vil forstyrre våre pasienter. Men noe vil det bli, og vi beklager det.
Hovedinngangen vil bli flyttet i en periode under dette arbeidet. Ny hovedinngang vil bli i sørenden av bygningen.

Som sagt, vi beklager ulempene dette vil medføre for pasienter og gjester, men det kommer til å bli veldig bra når arbeidet er ferdig :-)