Nettverkskonferanse

Onsdag 6. mars, arrangerer Skogli en nettverkskonferanse for rehabiliteringsinstitusjoner som jobber med CFS/ME
Dette skjer i samarbeid med Nasjonal Kompetansesenter for CFS/ME, Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS og CatoSenteret.
Målet med konferansen er faglige oppdateringer, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Mer informasjon finnes i programmet.