Tall for 2018

Vi gjennomfører kontinuerlig databearbeiding som en del av vår kvalitetssikring og forbedringsarbeid. Tall fra de forskjellige diagnosegrupper oppdateres årlig.
Nå er tallene for 2018 ferdige, og du finner dem her: