Raskere tilbake er avsluttet, men…

Prosjekt «Raskere tilbake» ble avsluttet 1. januar 2018.
Helse Sør-Øst la ut et nytt anbud i slutten av 2017 som går inn under «arbeidsrettet rehabilitering». Skogli fikk leveranse, gjeldende fra 9. mars 2018.
Søknaden til dette tilbudet går via RKE som avtalen som er beskrevet ovenfor (se under STAR team og R – Rehabilitering med arbeid som mål)