Fagdag om rehabilitering med fokus på hjertesykdom

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter inviterer til fagdag om rehabilitering med fokus på hjertesykdom torsdag 31. mai 2018.
Fagdagen arrangeres i samarbeid med Sykehuset Innlandet Lillehammer, LHL Oppland, Frisklivssentralen i Gausdal, Øyer og Lillehammer, og Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst ved LHL-sykehuset Gardermoen.
Invitasjon og mer informasjon finnes her.