Annonse i Dagbladet

Mandag 26. mars var det et bilag i Dagbladet om «Hjernen og Nervesystemet».
Der hadde Skogli en helsides annonse om vårt tilbud til slagrammede.