Personvernombud

I mai 2018 får Norge og Europa nye personvernregler. Dette vil gi en mye mer helhetlig behandling av folks personopplysninger. Skogli er anbefalt å ha personvernombud (PVO). Vi kan melde at vi har hatt PVO siden oktober 2015, så her har vi vært tidlig ute og føler oss godt forberedt.

Vår PVO heter Anders Orpana, og han kan kontaktes om dere har spørsmål om personvernet på Skogli.
Han kan kontaktes via e-post: personvernombud@skogli.no

Datatilsynet har mye informasjon om PVO, og det finner dere her.