Kvalitetssikringsarbeid ved bassengdrift

I 2017 gjorde vi et stort arbeid for å sikre vakt og bakvakt ved vårt basseng.
Sykepleiere, fysioterapeuter og andre, har gått gjennom en kursrekke, praktiske øvelser og tester for å bedre sikkerheten for våre brukere av bassenget. Nye regler, nye rutiner og ny opplæring har medført risikoreduksjon og bedre sikkerhet for våre brukere.
I desemberutgaven av livredderen har vi skrevet litt om denne prosessen.
Den kan leses her: https://issuu.com/livredderen/docs/livredderen6_issuu  (se side 14).

En pdf versjon av artikkelen finnes her.