Internasjonalt samarbeid

Gjennom våre eiere har Skogli tilgang til et stort internasjonalt nettverk av andre institusjoner som driver lignende helsetilbud som oss. I løpet av høsten 2017 har Skogli etabler samarbeidsavtaler med 2 andre institusjoner.
Det er:

Samarbeidsavtalene er økonomisk uforpliktende, og det handler mest om faglig og organisatorisk samarbeide, og å lære av hverandre. Vi opplever disse avtaler som svært bra for å videreutvikle vårt eget tilbud.