Raskere tilbake er avsluttet, men…

Prosjekt «Raskere tilbake» ble avsluttet 1. januar 2018. Helse Sør-Øst la ut et nytt anbud i slutten av 2017 som går inn under «arbeidsrettet rehabilitering». Skogli fikk leveranse, gjeldende fra 9. mars 2018. Søknaden til dette tilbudet går via RKE som avtalen som er beskrevet ovenfor (se under STAR team og R – Rehabilitering med… Les mer »

Personvernombud

I mai 2018 får Norge og Europa nye personvernregler. Dette vil gi en mye mer helhetlig behandling av folks personopplysninger. Skogli er anbefalt å ha personvernombud (PVO). Vi kan melde at vi har hatt PVO siden oktober 2015, så her har vi vært tidlig ute og føler oss godt forberedt. Vår PVO heter Anders Orpana,… Les mer »

Kvalitetssikringsarbeid ved bassengdrift

I 2017 gjorde vi et stort arbeid for å sikre vakt og bakvakt ved vårt basseng. Sykepleiere, fysioterapeuter og andre, har gått gjennom en kursrekke, praktiske øvelser og tester for å bedre sikkerheten for våre brukere av bassenget. Nye regler, nye rutiner og ny opplæring har medført risikoreduksjon og bedre sikkerhet for våre brukere. I… Les mer »

Internasjonalt samarbeid

Gjennom våre eiere har Skogli tilgang til et stort internasjonalt nettverk av andre institusjoner som driver lignende helsetilbud som oss. I løpet av høsten 2017 har Skogli etabler samarbeidsavtaler med 2 andre institusjon er. Det er: Vista Clinic i Sør-Afrika La Lignière i Sveits Samarbeidsavtalene er økonomisk uforpliktende, og det handler mest om faglig og organisatorisk… Les mer »

Fagdag om kultursensitiv kognitiv terapi

I anledning ReHabUka 2017 arrangerer Skogli en fagdag tirsdag 24. oktober. Vi har ledige plasser for eksterne deltakere. Temaet er Kultursensitiv kognitiv terapi. Kursholder er Malin Øyen, psykologspesialist, har mange års erfaring med å jobbe i multikulturelle områder både i London og Oslo. Hun underviser om kultursensitiv kognitiv terapi for Norsk Forening for Kognitiv Terapi. Fagdagen… Les mer »

Alt om vår nye avtale

Fra og med januar 2015 har vi fått en ny avtale med Helse Sør-Øst – RHF. Dette er en god avtale både i forhold til økonomi og langsiktighet. Nedenfor står hver enkel delytelse beskrevet i detaljer (en delytelse er en beskrivelse av en eller flere diagnosegrupper). Antall plasser som er beskrevet er antall plasser pr.… Les mer »