Psykologspesialist

Gladmelding!

Da kan vi melde at en av våre psykologer, nå har fått godkjenning som psykologspesialist.

Åsrun Gustavsen er spesialist i arbeidspsykologi.

Tittel på spesialistoppgaven hennes var:
«Arbeidsfokusert ACT som behandlingstilnærming ved angst og depresjon».