Livsstyrketreningskurs

9. februar blir det arrangert et 3-ukers kurs i Livsstyrketrening på Skogli.
Livsstyrketrening er et kurs med mulighet for å bli bedre kjent med deg selv, dine ressurser og muligheter, å bli bevisst i forhold til deg selv og egen livssituasjon knyttet til ulike tema.
Ved å bli oppmerksom på egne tanke- og handlingsmønstre i møte med livstemaer som «Hvis kroppen kunne snakke», «Hvem er jeg? Selvoppfattelse og selvbilde», «Verdier – hva er viktig for meg?», «Hva trenger jeg? Om å sette egne grenser», og «Ressurser, muligheter og valg», øker muligheten til å ta gode helsefremmende valg i eget liv.
Det er gjennomgående fokus på hvilke ressurser du har i deg selv og rundt deg for å møte de utfordringene du har. Det er også fokus på livserfaringer og holdninger – og hva som kan føre deg i retning av økt mestring og håndterbarhet i ditt eget liv.
Oppmerksomt nærvær og kreative tilnærminger er grunnleggende metoder i kurset.
Du har mulighet til å få trening i å innarbeide ulike mestringsstrategier gjennom å delta i øvelsesoppgaver, trene på i større grad å ta styring i eget liv, samt lytte og lære av de andre i gruppen.

Kurset gjennomføres som et opphold på Skogli i tre uker, der du to dager i uken deltar på veiledning i de ulike livstemaene sammen med gruppen. Du vil også møte fysioterapeut, lege og rehabiliteringskoordinator, og få individuell oppfølging på lik linje som ved et ordinært rehabiliteringsopphold i gult team.

Oppholdet søkes via fastlege eller andre som kan henvise til spesialisthelsetjenesten. Søknad merkes «Livsstyrketrening»

Kontaktpersoner for kurset ved Skogli:
Ida Korsvold, tlf 61 24 91 28. Nina Almås, tlf 41 46 31 42